Regisztrációs hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az XY Kft. (székhely:xy; adószám:123456;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat  az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

 1.                 A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 1.                 A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1.                 A regisztrációval kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám
 2.                 Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
 3.                 Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:

Adatkezelő neve:  Körmendy Gabriella

Adatfeldolgozó neve: Körmendy Gabriella

 1.                Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelő az adatokat az érintett kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül  visszavonhatja.
 2.                Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 •        A tájékoztatás jog;
 •        A helyesbítéshez való jog;
 •        A törléshez való jog;
 •        Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 •        Az adathordozhatósághoz való jog;
 •        A tiltakozáshoz való jog;
 •        A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha

 •        kezelése jogellenes,
 •        az érintett kéri,
 •        az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 •        az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.